Old Time

chua-Hang-vuongquocphatgiao
Hang Pagoda in Tra Vinh

 

Tra Vinh – The Old Time

Vĩnh Bình in 1963 –  Stone-setting Ceremony for new Khmer High School

Photo: Xây dựng Trường Trung Học Phạn Ngữ. (Vĩnh Bình is old name for Trà Vinh province). Photo credit – Tommy Japan

The Vietnamese high ranking government officers and Khmer monk leaders attended the inauguration of placing the first stone to build the Sanskrit high school for Khmer people. This school may be closed to Le Van Tam Primary School, and next to Ong Met Pagoda. Note that,  before 1975, Khmer kids went to Khmer temples to learn Buddhism,  Sanskrit and Cambodian language.   They went to Vietnamese schools to learn Vietnamese and get high education.

Các quan chức cao của chính phủ Việt Nam và Khmer tu sĩ lãnh đạo, khánh thành sự kiện đặt viên đá đầu tiên xây dựng trường trung học tiếng Phạn cho người Khmer. Ngôi trường này được xây bên cạnh Trường tiểu học Lê Văn Tám, và Chùa Ong Met.

Vĩnh Bình 1963 - Xây dựng Trường Trung Học Phạn Ngữ (nay là tỉnh Trà Vinh)

Vĩnh Bình 1963 - Xây dựng Trường Trung Học Phạn Ngữ (nay là tỉnh Trà Vinh)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s